Si desitgen rebre el CERTIFICAT DE DONACIONS a efecte d’obtenir els beneficis fiscals establerts en l’art. 19 de la Llei 49/2002, haurà d’indicar-nos en el correu electrònic donativos@fundacionaurora.com, per carta, o registrant-se en aquesta pàgina web: nom complet, direcció i NIF. Li enviarem el més aviat possible.

Les persones físiques podran deduir el 25% del valor del seu donatiu en la quota de l’IRPF, amb el límit del 10% de la base liquidable. En el cas de les persones jurídiques, segons el que es disposa en l’article 20 de la citada Llei, la deducció és del 35% del valor del donatiu, amb el límit del 10% de la base imposable.