Esperem que la venda de productes relacionats amb la fundació sigui la principal font de finançament de l’activitat normal de la fundació.

Aportacions de patrocinadors.

Els patrons representants dels diferents grups de treball i dels llocs on es desenvoluparan els projectes donaran a conèixer les seves propostes al patronat, que les aprovarà en funció de la seva viabilitat. Buscaran finançament d’empreses públiques i privades, així com de grups econòmics per a sufragar aquestes activitats amb la seva publicitat.

Aportacions dels simpatitzants. Tots els simpatitzants rebran un carnet de pertinença a la fundació, a canvi d’una petita aportació econòmica.

Donatius: Tots els donatius seran benvinguts, especialment els que procedeixin de signatures comercials o patrocinadors i que siguin finalistes, és a dir destinats a finançar una activitat concreta.