Altres patrons representaran els diferents llocs on es desenvolupin les activitats de la fundació.

Finalment, aquest conjunt de patrons tan diversos serà coordinat per patrons de contrastat prestigi professional i social.

A aquest efecte, els estatuts provisionals de la fundació estableixen que el seu Patronat estarà format per cent membres:

  • Deu representants de la societat.
  • Cinquanta representants dels professionals i aficionats experts en cadascuna de les disciplines.
  • Quaranta representants del territori.