Loading...

L’OBJECTIU PRINCIPAL DE LA FUNDACIÓ PRIVADA AURORA ÉS:

Motivar a tota la societat civil per a transmetre la nostra cultura als nens i joves de 7 a 15 anys.

El fil conductor d’aquest projecte es basa en les històries dels Herois, compilades per Anita, la nostra narradora.

Són uns relats curts que en breus pinzellades expliquen als nens i joves la història de l’espècie dels Humans, des del Principi dels Dies fins al final del Segle XX.

Heretem el deixant de molts pobles, que van transmetre la seva cultura a les noves generacions basant-se en contes, paràboles o llegendes. En el nostre cas, Anita explicarà a nens i joves les seves històries seguint l’exemple dels rapsodes de l’Antiguitat grega. Són, llavors, fets reals convertits en llegenda, protagonitzats per Humans, Immortals i Màquines.

Cada història conté un principi moral bàsic i universal, ja que la nostra cultura abasta des de Gibraltar fins als Urals, des dels confins de l’Àrtic fins a l’Índia i el desert africà, i té associada una peça musical de qualitat, per a incentivar entre els nens i joves l’afició per la bona música.

Aquests relats són com un cistell de cireres. Les històries ens permeten abordar totes les àrees del coneixement. L’objectiu és aconseguir despertar en els nens les seves vocacions professionals, i que en arribar a l’edat límit del projecte sàpiguen triar amb il·lusió el seu futur professional. Aconseguirem que tots els joves acabin amb uns coneixements complets sobre els elements bàsics de la tècnica, les ciències i les arts, sobre els quals construir la seva formació futura.
Internet conté una quantitat d’informació aclaparadora, però sense unes nocions essencials no és possible arribar a tenir una formació consistent i equilibrada en el seu conjunt.

La Fundació Privada Aurora, laica i políticament neutra, farà públiques aquestes històries en les llengües catalana, castellana, anglesa i russa. Cada narració estarà associada a una peça musical de gran qualitat.

La fundació estimularà la col·laboració de tota la societat civil, en la missió que els nens coneguin la nostra cultura. Amb el suport d’experts i aficionats en cadascun dels temes, elaborarà un ampli conjunt de material auxiliar, mapes i altres elements didàctics, amb la finalitat que els nostres nens rebin en herència tots els coneixements que posseïm.

És un projecte ampli i ambiciós amb un horitzó de desenvolupament de cinc anys. El seu Patronat estarà format per fins a cent membres, representants de la societat civil i dels seus simpatitzants, que vetllaran perquè totes les activitats de la fundació mantinguin l’objectivitat i la qualitat tècnica que l’objectiu de la fundació mereix.

Anita encarregarà als nens que prenguin part en divertides tasques que estimulin la seva iniciativa i esperit emprenedor. Motivarà que tots visitem els llocs on van succeir els fets i allí honrem la memòria dels quals han viscut abans que nosaltres.

Amb les seves narracions ens farà comprendre que independentment del nostre aspecte, creences i costums tots pertanyem a l’espècie dels Humans, el nostre origen és comú i gens fonamental ens diferencia. Entendrem que els conflictes solament generen destrucció i desgràcia i, per sobre de tot, que el benestar s’aconsegueix amb la pau i l’esforç personal.
Ensenyarem als nens que la violència no permet aconseguir resultats duradors, el valor de la vida humana està per sobre dels valors materials, i jugar amb les maquinetes a matar gent no és divertit en absolut.